Granice mego języka oznaczają granice mego świata.

Ludwig Wittgenstein

wydarzenia


2018 © Ignacy Bulla | www.design.bulla.pl