Portret pani w czerwonej koszuli

płótno, olej
120×150 cm
1985 rok


2024 © Ignacy Bulla | STUDIO 7A