Granice mego języka oznaczają granice mego świata.

Ludwig Wittgenstein

wydarzenia


2024 © Ignacy Bulla | STUDIO 7A