Portret artysty grafika Łukasza Płotkowskiego

płótno, olej
60×80 cm
2005 rok


2021 © Ignacy Bulla | www.design.bulla.pl