Portret artysty malarza Czesława Tumielewicza

olej
50×60 cm
1997 rok


2021 © Ignacy Bulla | www.design.bulla.pl