Portret artysty malarza Czesława Tumielewicza

olej
50×60 cm
1997 rok


2024 © Ignacy Bulla | STUDIO 7A