Portret artysty malarza Mariana Danielewicza

płótno, olej
120×100 cm
2006 rok


2024 © Ignacy Bulla | STUDIO 7A