Portret Ireny Szewińskiej

Honorowego Obywatela Bydgoszczy

płótno, olej
90×116 cm
2005 rok

Obraz znajduje się
w zbiorach bydgoskiego Ratusza,
w Sali Sesyjnej.


2024 © Ignacy Bulla | STUDIO 7A