Portret Leonarda Pietraszaka

Honorowego Obywatela Bydgoszczy

płótno, olej
90×117 cm
2018 rok

Obraz znajduje się
w zbiorach bydgoskiego Ratusza,
w Sali Sesyjnej.


2024 © Ignacy Bulla | STUDIO 7A