Portret „Zawidziany V”

pastel
30×50 cm
2002 rok


2024 © Ignacy Bulla | STUDIO 7A