Ukrzesłowiony

w hołdzie artyście malarzowi
Andrzejowi Wróblewskiemu

z cyklu „małe formy malarskie”
olej na tekturze
2020 rok


2024 © Ignacy Bulla | STUDIO 7A